Sephora

Stores & Services
Find a Sephora

Happening at Sephora

View all

Services

From makeovers to personalized skincare consultations

Free Classes

Get inspired, play with products & learn new skills

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Post in Bonjour, Canada!
|
read more check
Jau sen ir noskaidrots fakts, ka aplūkojot maketa dizainu un kompozīciju teksta saturs novērš uzmanību. Lorem Ipsum izmanto tāpēc, kas tas nodrošina vairāk vai mazāk vienmērīgu burtu izvietojumu un padara to līdzīgu lasāmam tekstam angļu valodā, kas neizdodas, ja vienu un to pašu tekstu 'Šeit ir teksts, šeit ir teksts' atkārto. Daudzas maketēšanas un web lapu rediģēšanas programmas mūsdienās izmanto Lorem Ipsum kā standarta parauga tekstu un, izmantojot interneta meklēšanas programmās atslēgas vārdus "lorem ipsum", var redzēt cik daudz web lapu aizvien vēl gaida savu piedzimšanu. Pēdējo gadu laikā teksts Lorem Ipsum ieguvis dažādas versijas. Dažreiz tās radušās kļūdu dēļ, dažreiz – apzināti (piemēram, humoristiski un tiem līdzīgi varianti). No kurienes tas ir radies? Pretēji vispārpieņemtai pārliecībai, Lorem Ipsum nav teksts bez satura. Tā pirmsākums meklējams 45.gadā p.m.ē., vienā no klasiskās latīņu literatūras teksta fragmentiem, apstiprinot tā vairāk kā divus tūkstošus gadu seno pagātni. Richard McClintock, latīņu valodas profesors no Hampden-Sydney koledžas, Virdžīnijā, izvēlējās vienu no Lorem Ipsum visneparastākajiem vārdiem 'consectetur' un sāka nodarboties ar tā meklēšanu klasiskajā latīņu valodas literatūrā un atrada neapšaubāmu pirmavotu. Lorem Ipsum aizgūts no grāmatas "de Finibus Bonorum et Malorum" ("Par labā un ļaunā robežām") 1.10.32 un 1.10.33. nodaļām, kuru 45.gadā p.m.ē. sarakstījis Cicerons. Šis traktāts par ētikas teoriju bija ļoti populārs Renesanses periodā. Pirmā Lorem Ipsum rinda "Lorem ipsum dolor sit amet..", ir viena no 1.10.32 nodaļas rindām.
RE: read more check
UPDATED AS RECOGNIZED Yinelenen bir sayfa içeriğinin okuyucunun dikkatini dağıttığı bilinen bir gerçektir. Lorem Ipsum kullanmanın amacı, sürekli 'buraya metin gelecek, buraya metin gelecek' yazmaya kıyasla daha dengeli bir harf dağılımı sağlayarak okunurluğu artırmasıdır. Şu anda birçok masaüstü yayıncılık paketi ve web sayfa düzenleyicisi, varsayılan mıgır metinler olarak Lorem Ipsum kullanmaktadır. Ayrıca arama motorlarında 'loremipsum' anahtar sözcükleri ile arama yapıldığında henüz tasarımaşamasında olan çok sayıda site listelenir. Yıllar içinde, bazen kazara, bazen bilinçli olarak (örneğin mizah katılarak), çeşitli sürümleri geliştirilmiştir. Nereden Gelir? Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsumrastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır. Virginia'daki Hampden-Sydney College'dan Latince profesörü Richard McClintock, bir Lorem Ipsum pasajında geçen ve anlaşılması en güç sözcüklerden biri olan 'consectetur' sözcüğünün klasik edebiyattaki örneklerini incelediğinde kesin bir kaynağa ulaşmıştır. Lorm Ipsum,Çiçero tarafından M.Ö. 45 tarihinde kaleme alınan \\\"de Finibus Bonorum et Malorum\\\" (İyi ve Kötünün Uç Sınırları) eserinin 1.10.32 ve1.10.33 sayılı bölümlerinden gelmektedir. Bu kitap, ahlak kuramı üzerine birtezdir ve Rönesans döneminde çok popüler olmuştur. Lorem Ipsum pasajının ilk satırı olan \\\"Lorem ipsum dolor sit amet\\\" 1.10.32 sayılı bölümdeki bir satırdan gelmektedir.
1 Reply
Conversation Stats
  • 1 reply
  • 190 views
  • 0 Hearts Given
  • 2 Contributors